ท่าเทียบเรือสินค้าในอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่/
หมายเลขท่า

ชื่อท่าเทียบเรือ
ขนาด
ตันกรอสส์
ที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์

ความยาวหน้าท่า/
เมตร

ความลึกหน้าท่า/
LLW
ความยาวเรือมากสุด
ที่สามารถเข้าเทียบได้
อัตรากินน้ำลึกมากสุด
ที่เข้าเทียบได้
01
บ.น้ำมันคาลเทกซ์(ไทย) จำกัด มากกว่า500 104/1ม.3 ต.บางกุ้งอ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
077-283045
4,5
4.2
101
4.5
02
บ.สุราษฎร์ท่าทอง จำกัด ไม่เกิน500 -ม.5 ต.บางกุ้งอ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
077-272991,288991 01-9799568
73.2
3
70
3.5
03
บ.เพียวไบรท์ ไม่เกิน500 -ม.5 ต.บางกุ้งอ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
01-6930804, 01-6934026
35
2.7
38
3.8
04
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(คลังก๊าซ) มากกว่า500 57/32ม.5 ต.บางกุ้งอ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
077-283978-80
36
4.5
72
4.2
05
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(น้ำมัน) มากกว่า500 57/32ม.5 ต.บางกุ้งอ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
077-283978-80
35.64
5
80
5.2
06
บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) มากกว่า500 13/29ม.3 ต.บางกุ้งอ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
077-285136-40
52
2.5
45
3.5
07
บ.ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชยการ จำกัด ไม่เกิน500 117ม.3 ต.บางกุ้งอ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
077-284012 .09-8732187
20
3
35
4
08
บ.ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชยการ จำกัด ไม่เกิน500 117ม.3 ต.บางกุ้งอ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
077-284012 .09-8732187
35
2
50
4
09
บ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จำกัด มากกว่า500 113-119 ม.3 ต.บางกุ้ง อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี 077-272719
12
3
80
4
10
บ.ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด มากกว่า500 -ม.3 ต.บางกุ้งอ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
077-272855
193+93
4.5
100
4.5
11
บ.สยามสหบริการ จำกัด มากกว่า500 122ม.3 ต.บางกุ้งอ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
077-285131-3 01-8945031
10
2
80
5
12
บ.ท่าเทียบเรือน้ำมันเชลล์(บ้านดอน) มากกว่า500 124ม.3 ต.บางกุ้งอ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
077-224121-2 01-7519104
20
2.5
85
3.5
13
บ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด(มหาชน) มากกว่า500 99 ม.3 ต.บางกุ้งอ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
077-203407-9
20
3.7
90
3.5
14
บ.สุราษฎร์บิทูเมน จำกัด มากกว่า500 123ม.3 ต.บางกุ้งอ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
077-224683-5
35
2.3
85
5
15
บ.พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัด มากกว่า500 121ม.3 ต.บางกุ้งอ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
077-224674 ,01-8914990
12
4
75
5
16
บ.พี เค มารีนเทรดดิ้ง จำกัด ไม่เกิน500 121/10ม.3 ต.บางกุ้งอ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
077-275283, 01-7872248
216
3.8
89
5.2