เรือเจ้าท่-öش

..

พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
จท. ข.19 / 219
185 ѹ
(90,000 ź..)
ҡ70 ѹ
(70,000 ź..)
ѧǹ 75 ѹ
(80,000 ź..)
จท. ข.21 / 221
觹 45 ѹ
(40,000 ź..)
ᴧ 30 ѹ
(28,000 ź..)
͡ë
ӻШӻ 90 ѹ ҧ 105 ѹ
(113,400 ź..)
จท. ข.47 / 247
ѹ 50 ѹ
(22,000 ź..)
ʹاѡ
ҡШ(ͧ) 190 ѹ
(50,000 ź..)
ǧ 75 ѹ
(43,000 ź..)
öشสฎ.1,เรือ402
ҧ , ҹ
ǵ, ⵹ 90 ѹ
(60,000 ź..)
ҧԹ 90 ѹ
(84,000 ź..)
ҧع 60 ѹ
(55,500 ź..)
ҡͧ§ 105 ѹ
(74,100 ź..)
öشสฎ.3,เรือ404
30 ѹ
(13,000 ź..)
ҧоҹ(ͧ) 75 ѹ
(42,000 ź..)
110 ѹ
(85,000 ź..)
ҧʹ 70 ѹ
(47,500 ź..)
60 ѹ
(40,000 ź..)
١ç 45 ѹ
(40,000 q.)
öشสฎ.4
ҧ 115 ѹ
(69,000 ź..)
ͧ 30 ѹ
(19,000 ź..)
ҹٴ 75 ѹ
(48,600 ź..)

˵ ҳԹѺѴ ,, ١ȡ

 

 


 

แผนการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำของ ศบ.(สฎ.) ปีงบประมาณ 2558

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

จังหวัดเพชรบุรี

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ซ่อมทำ˭

 

จังหวัดชุมพร

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

จอดพักเรือ-