เรือขุด รถขุด และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานปรับปรุง
และบำรุงรักษาเส้นทางการขนส่งทางน้ำ


เรือขุดประเภทหัวสว่าน (Cutter)
ขนาดท่อส่งดิน 14 นิ้วจำนวน 2 ลำ คือเรือเจ้าท่า ข.19และ เจ้าท่า ข.21
เรือขุดประเภทหัวสว่าน (Cutter) ขนาดท่อส่งดิน 8 นิ้วจำนวน 1 ลำ คือเรือเจ้าท่า ข.47

        เรือขุดประเภทหัวสว่าน        ทำหน้าที่ขุดลอกร่องน้ำที่ต้องบุกเบิกใหม่หรือร่องน้ำที่มีลักษณะพื้นท้องทะเลค่อนข้างแข็ง เช่น ดินดานหรือทรายที่อัดตัวกันแน่น การทำงานของเรือนี้จะทำการขุดลอกโดยใช้หัวสว่านหมุนตัดวัสดุที่จะขุด และดูดโดยปั๊มขุดส่ง ผ่านไปตามท่อส่งเพื่อนำวัสดุไปทิ้งยังตำบลที่จะขุด ซึ่งโดยปกติจะทิ้งห่างจากร่องน้ำประมาณ 200-300เมตร

  
เรือพี่เลี้ยง (Tender)
จำนวน 3 ลำ คือเรือเจ้าท่า 219 เจ้าท่า 221 และ เจ้าท่า 247

        เรือพี่เลี้ยง      ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนเรือขุดประเภทหัวสว่านในเรื่องการขนส่งน้ำจืดน้ำมันเชื้อเพลิงจากฝั่งไปยังเรือขุด ประเภทหัวสว่านและใช้ในการยก-ย้ายสมอ การลากจูงเรือขุดและท่อทุ่น ตลอดจนเป็นเรือใช้สอยสำหรับงานต่างๆ ในการ ขุดลอก


รถขุดแบคโฮ (Back hole)
จำนวน 2 คันคือรถขุด สฏ.1 และ สฏ.2

        รถขุดแบคโฮ      ใช้ปฎิบัติงานขุดลอกร่องน้ำตามชายฝั่งทะเลที่มีขนาดเล็กและมีขีดจำกัดความลึกของระดับน้ำที่ไม่สามารถ ใช้เรือขุดแบบหัวสว่านได้


เรือบรรทุกรถขุดแบคโฮ
จำนวน 2 ลำ คือเรือเจ้าท่า ข.402และ เจ้าท่า ข.404

        เรือบรรทุกรถขุด     ใช้ปฎิบัติงานบรรทุกรถขุดตักหน้าดินแบบแบคโฮ ไปปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำตามชายฝั่งทะเลที่มีขนาดเล็ก และมีขีดจำกัดความลึกของระดับน้ำที่ไม่สามารถใช้เรือขุดแบบหัวสว่านได้

                                 รถยกโฟล์คลิฟท์ขนาด 3 ตันจำนวน 1คัน

                                  ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ มีรถยนต์จำนวน 4 คัน

หมายเหตุ ดูรายละเอียดเครื่องจักรโปรดเลื่อนลูกศรไปยังชื่อของเครื่องจักรที่ต้องการแล้วกด