ประกาศ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖ ปี ๒๕๖๒

-ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการ จำนวน ๒ รายการ