ประกาศ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖ ปี ๒๕๖๐

-ประกาศ สอบราคาจัดซื้อใบพัดปั๊มขุด จำนวน ๒ ตัว

-ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการ จำนวน ๓ รายการ