วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
              นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะเดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยตรวจร่องน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่จะพัฒนาเป็นท่าเรือโดยสารเชื่อมโยงสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) และท่าเทียบเรือร่องน้ำคลองวาฬซึ่งอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานของ สบ.๖ 
               โดยท่านอธิบดีฯ ได้สอบถามถึงอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำปราณบุรีและร่องน้ำคลองวาฬ โดยมีนายจักรพันธ์ บุญศรี รก.ผสบ.๖ ได้บรรยายสรุปดังนี้
     - การปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำปราณบุรีในช่วงนี้ที่มีคลื่นลมแรง ทำให้ต้องหยุดปฏิบัติงานนำเรือหรืออุปกรณ์การขุดหลบคลื่นทำให้เสียเวลาการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาคือเมื่อคลื่นลมสงบต้องจัดชุดปฏิบัติงานเพิ่มเวลาปฏิบัติงานขุดลอกในช่วงเวลากลางคืนชดเชยเวลาที่เสียไป ให้การปฏิบัติงานขุดลอกแล้วเสร็จได้เนื้อดินตามแผนการปฏิบัติงาน


       - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทิ้งวัสดุที่ขุดลอกในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำปราณบุรีซึ่งมีลักษณะเป็นทรายปนโคลนทางหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำปราณบุรี ได้ทำบ่อดักตะกอนโคลนทรายและคันทรายกันตะกอนในบริเวณที่จัดไว้ทำให้ลดการฟุ้งกระจายของตะกอนโคลนทรายลง ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่สบ.๖ และหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำปราณบุรี ได้ทำประชาคมฯ สำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานทีเกี่ยวข้องก่อนการขุดลอกร่องน้ำฯ

 - การขุดลอกร่องน้ำคลองวาฬ ทางสบ.๖ ได้จัดแผนปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากการตกตะกอนของทรายและความต้องการของผู้ใช้ร่องน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ โดยร่องน้ำคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทาง สบ.๖ ได้ดำเนินการจัดเข้าแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้ว

       เจ้าหน้าที่ของ สบ.๖ มีความยินดีและขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะที่ได้มาตรวจราชการในครั้งนี้