ภาพกิจกรรม
(ดูเพิ่มเติมกดที่ภาพ)

 

 

วันที่๒๖มีนาคม๒๕๖๑
   สบ.๖ จัดประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ก่อนการขุดลอก)ร่องน้ำเขาตะเกียบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่ 28 ก.พ.61 เวลา 09.30น.
                 นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ ผสบ. พร้อมด้วย ผจภ.3 (พบ.) เข้าร่วมประชุมกับ พลเอกอาทร โลหิตกุล

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
            สบ.๖ จัดประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ก่อนการขุดลอก) ร่องน้ำคลองอีแอดและร่องน้ำบางทะลุ จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
        สบ.๖ จัดประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ก่อนการขุดลอก) ร่องน้ำหนองบัว จังหวัดชุมพร

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
     ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายวิชวุทย์ จินโต) และนายกเหล่ากาชาดฯ ให้เกียติถ่ายรูปร่วมกับ รก.ผสบ.๖ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางชั้น ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ - รจท.คพ.และคณะตรวจการคมนาคมทางน้ำ ดอนสัก-เกาะสมุย

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ - อธิบดีกรมเจ้าท่าและคณะเดินทางตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    

ร่องน้ำที่ปฏิบัติงาน
รถขุด (BACKHOE)


  รถขุด สฎ.3 และเรือเจ้าท่า ข.404
       1  ร่องน้ายมโดย หนองข้าวเหนียว บางหัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (15 พย.-29 ม.ค. 61)
       1  ร่องน้าหนองบัว จังหวัดชุมพร (9 ก.พ.-14 เม.ย. 61)
       1  ร่องน้ำปากดวด จังหวัดชุมพร (17 เม.ย.- 16 มิ.ย. 61)
       1  ร่องน้ำท่าม่วง จังหวัดชุมพร (20 มิ.ย.- 8 ก.ย. 61)


  รถขุด สฎ.4 และเรือเจ้าท่า ข.402

       1  ร่องน้ำบางกุฬา จังหวัดเพชรบุรี (15 พ.ย.- 4 ม.ค. 61)
       1 ร่องน้ำหัวตาล จังหวัดเพชรบุรี (10 ม.ค.- 8 ก.พ. 61)
       1 ร่องน้ำบางทะลุ จังหวัดเพชรบุรี (9 ก.พ.- 9
เม.ย. 61)
       1 ร่องน้ำเขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (9 เม.ย-18 มิ.ย. 61)
       1 ร่องน้ำปากคลองเกลียว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (20 มิ.ย.18 ส.ค. 61)

       1 ร่องน้ำบางแก้ว /ร่องน้ำปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี (20 ส.ค.- 29 ต.ค. 61)

 

เรือขุด (CUTTER)


    เรือเจ้าท่า ข.19 และเรือเจ้าท่า 219

       1  ร่องน้ำบางสะพานน้อย (บ้านแขก) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (15 พ.ย. 60 -21 ม.ค. 61)
       1 จอดพักบำรุงรักษา ซ่อมทำใหญ่
       1 ร่องน้ำทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (22 ต.ค.61- (ขุดแทน ข.21)


    เรือเจ้าท่า ข.21 และเรือเจ้าท่า 221
         ร่องน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (6 ธ.ค. 60 - 5 ก.พ. 61)
       1 ร่องน้ำอีแอด จังหวัดเพชรบุรี (9 ก.พ.- 9 มิ.ย.)
       1 ร่องน้ำเขาแดง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( 20 มิ.ย.- 13 ก.ย. 61)
       1 ร่องน้ำทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (13 กย.-21 ต.ค.61)


 
    สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)
    99/16 หมู่ 5 ถนนตลาดล่าง 22 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
    โทรศัพท์ : 0-7728-9254, 0-7728-9255  โทรสาร : 0-7728-9254

          

นายจักรพันธ์ บุญศรี
รก. ผสบ.๖

 

 

 

 

 

 

สำนักพัฒนาและบำรุุงรักษาทางน้ำ

 

หน้าหลั
ร่องน้ำในพื้นที่
เรือ/รถขุดในสังกัด
แผนงานขุดลอก

สรุปผลการปฏิบัติงาน
ร่องน้ำที่ถ่ายโอนให้อปท.
ปัญหาและอุปสรรค  

ข้อมูลท่าเทียบเรือสินค้า
ถาม-ตอบปัญหา
   ทำเนียบหัวหน้าศูนย์
แผนที่สำนักงา

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6

โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าใจเข้าถึง บก น้ำ อากาศ ร่วมประสานพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทาง